21.3.12

Random part 10"Aku hidup dikeji, aku mati dipuji." - Zaini Biotech, 2012

No comments: